122,6 hécta đất được thu hồi để xây dựng 2 tuyến đường kết nối "Sân Bay Tỷ Đô Long Thành"

Mô hình tuyến số 1 kết nối sân bay Long Thành

Theo quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành giai đoạn 1 (Ngày 05/01/2021) của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo kết nối giao thông, 2 tuyến đường kết nối Sân Bay Quốc Tế Long Thành cũng đã được chấp thuận đầu tư bao gồm tuyến số 1 và tuyến số 2.Tuyến đường số 2 có chiều dài 3,5km có điểm đầu giao với tuyến số 1, chạy song song với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế GT-VT, đơn vị tư vấn, qua khảo sát, để thực hiện xây dựng 2 tuyến đường kết nối Sân Bay Quốc Tế Long Thành địa phương sẽ thực hiện thu hồi đất đối với diện tích khoảng 122,6 ha, giảm khoảng 14ha so với chủ trương đầu tư đã được duyệt trước đó (khoảng 136 ha). Nguyên nhân là do quy mô tuyến đường số 2 đã được điều chỉnh giảm.

.
Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành sau khi hoàn thiện.

Theo Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV), việc xây dựng 2 tuyến đường số 1 và đường số 2 là rất cần thiết và cấp bách để đảm bảo kết nối giao thông khi “Sân Bay Tỷ Đô Long Thành” đi vào vận hành, khai thác. Đặc biệt, tuyến đường số 1 còn đóng vai trò là tuyến phục vụ cho quá trình xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành giai đoạn 1. Để thực hiện cho điều này, đòi hỏi công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được các cơ quan ban nghành liên quan triển khai sớm.

Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng, việc xây dựng 2 tuyến đường kết nối giao thông, đặc biệt là tuyến số 1 phục vụ xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành giai đoạn 1 là rất cần thiết và cấp bách. Do đó, phải nhanh chóng hoàn thiện xây dựng hoàn chỉnh khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Các xã nằm trong quy hoạch Sân Bay Quốc Tế Long Thành và các tuyến đường kết nối vào sân bay.

Theo đó, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tài Nguyên Và Môi Trường chủ trì, cùng với Sở Tài chính, UBND Huyện Long Thành, Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) và các cơ quan ban nghành có liên quan tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí khu tái định cư cho người dân đối với dự án xây dựng tuyến đường số 1 và đường số 2 kết nối sân bay Long Thành, để UBND tỉnh Đồng Nai sớm trình Thủ Tướng Chính Phủ xem xét phê duyệt.