UNBD Tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi thêm 45.000m2 đất phục vụ xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành.

Mới đây, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi diện tích đất gần 45.000m2 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành thuộc khu vực 5.000 ha phục vụ xây dựng sân bay Quốc Tế Long Thành. Theo đó, diện tích đất trên thuộc quản lý của Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, nằm trong dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Quốc Tế Long Thành.

Cùng với quyết định thu hồi, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai cũng giao các bộ phận liên quan thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ khi thực hiện thu hồi đất như bồi thường, hỗ trợ, xác định nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, lập thủ tục bàn giao đất cho Cảng vụ Hàng không...

Huyện Long Thành bàn giao đất tại khu tái định cư tại dự án Sân Bay Quốc Tế Long Thành cho người dân làm nhà vào cuối tuần qua