Siêu dự án Sân Bay Quốc Tế Long Thành phải đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 (2021-2025)

Ngày 14/9/2021, Văn phòng Chính Phủ đã ban hành Văn bản số 6426/VPCP-CN truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Lê Văn Thành về việc báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành (tháng 07/2021).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát, khắc phục vướng mắc của các dự án thành phần hạ tầng các khu tái định cư, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Sân Bay Quốc Tế Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân Bay Quốc Tế Long Thành để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao trước đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành, tỉnh sẽ phải thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng diện tích đất 5.000 ha (hecta). Trong đó, để xây dựng Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành giai đoạn 1 (2021-2025) cần hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 2.532 ha (gồm 1.810 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722 ha đất dự trữ phục vụ giai đoạn 1).

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện bàn giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích hơn 1.284 ha (hecta), đạt gần 51% diện tích phục vụ dự án giai đoạn 1 (2021-2025). Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn còn rất chậm.

Theo UBND Huyện Long Thành, công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng Sân Bay Quốc Tế Long Thành giai đoạn 1 bị chậm chủ yếu do vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ đối với các trường hợp ủy quyền, cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng “giấy tay”... Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hướng dẫn UBND Huyện Long Thành thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều khâu trong quá trình giải phóng mặt bằng hiện phải tạm ngưng thực hiện do ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19.