Đẩy mạnh tiến độ dư án đường Vành Đai 3 và 4

 Theo sở giao thông - vận tải, dự án(DA) đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm 2 DA thành phần 1A và 2A. Cụ thể, dự án thành phần 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 6,3km. DA hiện được giao cho Bộ Giao thông - Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm chính. Đến nay, Ban QLDA Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông - Vận tải) đang tổ chức lập thiết kế kỹ thuật, dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2021. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đang trình sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư tiểu DA giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ.
Bên cạnh đó, DA thành phần 2A có tổng chiều dài 5km, với mức đầu tư hơn 2200 tỷ đồng, chi tiết chi phí giải phóng mặt bằng rơi vào khoảng 835 tỷ. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang kiến nghị TT Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận bổ sung đoạn kết nối từ cao tốc BL - LT đến đường vào khu công nghiệp Ông Kèo khoảng 2,3km để kết nối với khu công nghiệp và hệ thống cảng biển thuộc nhóm 5.

PCT tỉnh ĐN Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc
PCT tỉnh ĐN Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc(Nguồn: Báo Đồng Nai)


Đối với DA đường Vành đai 4, đoạn qua địa bàn tỉnh ĐN với tổng chiều dài 45,5km, được phân chia thành 2 DA thành phần gồm 2A chiều dài 17,6km và 2B chiều dài 18,4km. Tổng mức đầu tư đối với DA đường Vành đai 4 qua địa bàn tỉnh ĐN là hơn 21.000 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, PCT Ủy ban nhân dân tỉnh ĐN Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng thực hiện đầu tư đối với DA đường Vành đai 3. Do đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa vào danh mục DA trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sớm nhất. Đối với tiểu DA đền bù, giải phóng mặt bằng DA thành phần 1A thuộc DA đường Vành đai 3. 
Với DA thành phần 2A, Ban Quản lý(BQL) DA đầu tư xây dựng tỉnh dựa trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ BQLDA Mỹ Thuận để nghiên cứu làm hồ sơ. Sở Giao thông - Vận tải có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải thực hiện bàn giao thẳng cho Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện DA. Huyện Nhơn Trạch thực hiện rà soát đối với công tác giải phóng mặt bằng bao gồm cả đoạn 2,3km mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang kiến nghị bổ sung vào. Và tính toán luôn tổng mức đầu tư cụ thể để kiến nghị hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Với DA Vành đai 4, PCT Ủy ban nhân dân tỉnh ĐN Nguyễn Thị Hoàng giao BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục làm hồ sơ.
tham khảo các dự án nổi bật tại Đồng Nai: Dự án Century City; Dự án Mega City 2.